Lalakon jaman baheula

0
49
Foto – https://cdn.pixabay.com/photo/2015/09/09/17/06/thread-931889_960_720.jpg

Oleh: Lilis Yuliati, S.Pd

Ieu pangalaman jaman baheula, nalika nyi Iroh di ajak ngumbara ka dayeuh ku  Mamang jeung Bibina di Batawi. Dina hiji wanci, Bibina Nyi Iroh nitah balanja ka warung di peuntaseun imah Mamang jeung Bibina.

Gancangna carita, Nyi Iroh nepi ka eta warung. “Punten meser bola”, pokna bari ngasongkeun duit recehan lima ratus perak. Si Nyai nu keur ngajaga warung nyodorkeun bola sepak ka Nyi Iroh, bari pok na teh, “ini bolanya!”

Nyi Iroh ngembang kadu, puluhak polohok bari keukeuh nyenyebut bola, bola! Rada lila paadu regeng, sarua keukeuh kana pamadeganana masing – masing. “Bola… Keur ngaput!” ceuk Nyi Iroh semu nu ambek, bari ngaleos balik muru ka imah Mamang jeung Bibina. Bari pok rada ngambek ka Mamang na. “Meser bola kalah di pasihan bal kanggo mengbal”. Jamedud Nyi Iroh, ngoloyong ka enggon ngagubragkeun awakna dina kasur.

Rada kerung Mamangna Nyi Iroh, bari gelenyu imut nyampeurkeun Nyi Iroh nu nangkuban nahan kakeuheul. Di usapan sirah alona, bari pok nyarita. ” Hapunten Amang geulis, Amang lepat teu ngawartosan, pami di dieu nyarios teh kedah ku basa Indonesia. Janten pami bade meser bola kanggo kekecos teh kedah nyangem, meser benang!” ceuk Mamangna ngajelaskeun.

Ngagebeg… Ngahuleng ngaraga meneng. Era sorangan, Nyi Iroh kakara sadar, lamun ieu di Batawi lain di lembur matuh banjar karang pamidangan manehna, anu sapopoena komunikasi ku basa sunda.
(oga)

CV Penulis:

Lilis Yuliati, S.Pd
Guru SDN Banyuresmi 3
Mahasiswa Tekpen Pasca Sarjana IPI Garut

Cerpen Terkait: http://news.juggala.co.id/janji-hati-ayudia/

Ikuti Kami
Please follow and like us:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here