Lauk mastakana dua!!!

0
40

Cerpen

ilustrasi. Net

Oleh: Lilis Yuliati, S.Pd, M.Pd

Salian ti nyeuseuh, nyangu, atawa nyetrika poe ahad sok di pake jadwal ka pasar pikeun nyumponan kabutuh ngeusian lomari es nu tos parongpong atawa sakadar meuli bawang jeung samara anu lianna.

Seperti wanci harita tara tara tisasari si jalu nu umurna kakara 7 taun hoyong ngiring ka pasar, pokna teh hoyong apal kaayaan pasar. Nya atuh ahirna miang ka pasar, niat meser tarasi, aya sir hoyong nyambel galeng, sambel tarasi Colek atawa tarasi beureum anu di beuleum atawa di bubuy dina hawu, meni asa uruy siga anu nyiram.

Sok ras emut ka alharhum nu jadi Aki waktos masih jumeneng. Mun kapasar meser tarasi beureum teh sok aya ti sakilona. Maklum jaman harita mah pan teu acan aya tarasi anu di kemas model ayeuna. Ari mupundutan ka sawah, kuring sok pirajeunan, ngiring balakecrakan dina galeng bare nyoel sambel ku lalab seupan daun sampeu.

Sajongjongan cai mata murubut, emut Kanyaah tur kadeudeuhna kanu jadi incu anu pohara ageungna.

“Ibu, tos dugi pasar, bade meser naon?” toel si jalu ngagareuwahkeun lamunan.
“Bade meser tarasi kasep”, tembal kuring bari ngusap cai mata, nungtun budak muru jongko asin.

Satepina di jongko asin, nu munggaran di tanya teh tarasi beureum. Beres ti eta teras milihan asin sepat anu marontok pikabitaeun.

“Allahuakbar… Ibu…! Si jalu ngoceak siga nu reuwas bari ngejat tipepereket nyepeng kana panangan, tur nyumput di tukangeun tonggong.
“Aya naon kasep? Budak di tangkeup, bari diusapan.
“Sieun Bu, aya lauk anu mastakana dua!” tembalna bari hariweusweus tur nunjuk lauk asin tawes !

Tukang asin anu milu kaget ngabalakatak, bari nerangkeun lamun eta asin tawes, Lauk asin anu di beulah, heheee… Kuring mesem, bari imut ngagalenyu… Rumasa tara mawa jalan-jalan ka pasar bari ngawanohkeun kaayaan di pasar.
Hampura Ibu kasep!!!
(oga)

Ikuti Kami
Please follow and like us:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here