Palayanan di beda-beda Mang Arnisam kuciwa

0
33

Carpon Ku : Lilis  Yuliati, S.Pd, M.Pd

Rebun-rebun sabada Sholat Shubuh, Mang Arnisam geus seregep gagah make baju jeket polet coklat, sendal kulit made in Sukaregang Garut anu ka koncara kulit asli, pamere alona anu ngumbara di dayeuh.  Peci hideung, teu hilap tasma anu pageuh nangkod dina pangambung bangirna.

Gancangna carita nepi kanu dituju. Mang Arnisam rada musam mesem nalika milu antri di salah sahiji palayanan umum. Jam geus nunjukkeun tabuh 08.00 isuk-isuk, tapi panto masih nutup can aya patugas hiji-hiji acan. Tabuh 08.05 tatar wetan patugas  kakara jol datang, anu langsung di serbu ku masyarakat nu butuh palayanan.

Nalika di tanya jawabna caralik heula,  abdi teu acan beberes.  Kitu deui basa Ibu-ibu satengah tuwu tumaros,  pami ieu kedah kumaha? Jawabna, antosan wae engke di panggil. Nalika jol deui bapa-bapa nu nanya,  abdi bade tumaros,  jawabna antosan abdi teu acan beberes

Pating gereneng, kuciwa kana jajawaban eta petugas. Teu kungsi lami  jol lalaki sambada make saragam sepe bari mamawa surat sacewir. Di sampeurkeun ku petugas bari pok di tanya,” ieu kagungan Bapak,  bade peryogi ka palih mana? Tanyana marahmay.

Boga rasa mokaha susuganan di taros da sami nyandak surat sacewir, Mang Arnisam jung nangtung bari pok nanya, sugan di jawab ku basa anu merenah. “Neng, pami kagungan Amang kedah kumaha ieu? Tanyana  bari sarua nyodorkeun surat sacewir. Ántosan wae, abdi teu acan beberes!”, jawabna bari ngaleos.

Euh gening… ceuk Mang Arnisam  rumahuh bari seuri koneng, dina jero hatena noroweco kutuk gendeng teu puguh arah. Singhoreng… hayang nanya bari terus di jawab mah kudu make baju sepe, saragam pagawe anu perlente, pikir Mang Arnisam bari ngoloyong deui kana pangdiukan anu tadi.

Horeng simana horeng identitas atawa baju saragam teh mawa nilai leuwih kana palayanan publik di masyarakat. Bari gek diuk… Anakieu mah Amang kudu balik heula kitu, ganti ku baju sepe pamere ti dunungan anu geus teu kaapake. Pikir Mang Arnisam bari  medeghel mangkel seueul nepi kana tulang beuheung.

(Wishnoe Ida Noor)

Ikuti Kami
Please follow and like us:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here