POLISI TIDUR

0
32

Carpon Oleh : Lilis Yuliati, S.Pd.,M.Pd.

Hiji poe pasosore, sabada ngajemput si jalu sakola agama. Ngahajakeun jalan-jalan ka dayeuh naek angkutan kota, seja meser buku karesepna, buku bacaan anu mintonkeun dinosaurus.

“Hoyong naek angkot Bu, alim naek motor”, ceuk si jalu rada ngarenghik, bari nungtun panangan. Eleh deet, karunya ningali ngarenghik kitu, pikir teh sakalian ngabuburit ngabebenjokeun anu nuju diajar  saum sunah rajab. “Muhun hayu, akedap ibu bade nitip nyimpen motor heula”, tembal teh bari ngaguluyur nitipkeun motor di tempat panitipan motor.

Alhamdulillah teu kantos lami ngantosan angkot teh. Clek  naek kana angkot, rada pinuh oge tapi teu kungsi lami panumpang lalungsur dugi ka tujuanna masing-masing. Atuh ngan duaan dina angkot teh. Keur uplek ngawangkongkeun buku anu bade di peser. Angkot ngarandeg, tuluy eureun rada lila, ngantosan panumpang anu ngagaredig semu nu rusuh muru angkot. Kalacat 3 urang barudak kira-kira umur 12 taunan.

Bari parebut hoyong caralik dina bangku anu dijuru pangtukangna. Rada musam mesem ningali tingkah laku barudak kitu teh. Pikir ati si jalu ge moal beda ti kitu, mun geus papanggih jeung baturna mah, arocon, hareureuy jeung parebut paheula-heula. Panasaran barudak teh di tanya. “ Bade kamarana Jang?. “Bade ka dayeuh”, jawabna kompak babarengan siga nu baradami.

Sajongjonan rehe comrek, taya nu cumarita ngan saukur silih teuteup bariarimut ngagelenyu. “Aduh… barudak rada ngagorowok bari calikna rada ngarancul dina, malah anu di juru mah rada tikusruk ka tengah dina angkot teh. Ger barudak sareuri kitu deui si jalu, anu keur diusapan bari nyarande dina dada. Singhoreng aya gejrugan.

Haha… budak anu pang tungtungna, anu tikusruk bieu seuri ngabarakatak siga anu nikmat. Bari pok nyarios,” janten emut Riko, baraya abdi anu ti kota. “Kumaha kitu?” tanya budak anu di sabeulahna, panasaran. Derekdek  budak anu calik di juru cumarita.

“Basa manehna liburan di lembur sareng abdi, ku abah sok di candak  silaturahmi, sangkan wanoh sareng wargi nu aya di lembur. Kusabab rada anggang ti bumi nu hiji kanu hiji teh, ahirna sok diajak naek motor, sangkan tereh, saur Abah.

Ngan edas, mun tos silaturamhi Riko sok ngeluh ka abdi. “Besok saya tidak mau silaturahmi naik motor, jalan kaki aja”. “Males disini banyak polisi tidur, pada sakit badan saya!” pokna ka abdi. Hulang huleng abdi teu ngarti. “Dimana polisi tidur teh, da teu ningali aya bapak polisi di lembur abdi mah?”, panasaran bari kerung mikir.

Hiji poe, ku abdi dipaksa leumpang muru ka bumi aki, anu jarakna lumayan rada anggang tibumi abdi. “Ini polisi tidurnya banyak sekali!”, bari nunjuk kana jajalan anu keur di tincak. Gustiiii… horeng- simana horeng, anu di sebut polisi tidur teh gejlugan di jalan, anu gunana ngajagangan, sangkan mobil atawa motor anu lalar liwat henteu ngararebut da  bisi seueur marulangkalih anu arameng di sisi jalan.  “Abdi seuri sorangan, sugan teh  anu di sebut  polisi tidur teh polisi anu keur harees di sisi jalan”, pokna bari di tungtungan seuri ngabarakatak di barengan ku babaturanna anu duaan.

“Aduh… gorowok barudak… bari tikalusruk dina jero angkot! “Tah jang eta polisi hees teh!” “Ceuk pak supir musam mesem bari ngarem angkotna pas dina gejlugan.

“Teu kenging ngebut atuh pak supir, karunya barudak!”. Ceuk abdi bari rada negor supir. “Hapunten Bu, tembal supir musam mesem bari ngalieuk katukang.

Jep sajongjonan, taya nu cumarita. Teu kungsi lami reg angkot dugi  katempat anu di tuju. Jut  tarurun tina angkot, bari miheulaan ngasongkeun ongkos ka pa supir. “Limaan sareng barudak pir!” bari ngareret ka barudak anu tiluan, anu geus pada-pada nyarepeng duit receh tilu rebuan. “Tos jang, ku ibu sakantenan”, bari imut neuteup ka barudak. Haturnuhun  Bu, pokna bari pating solodor ngasongkeun panangan sasalaman nyium panangan.

Seuri koneng ningali kalakuan barudak kitu teh. Pikir dina jero hate, walanteran jeung laludeung, lampar waranian arulin jauh ti imah. Bari nungtun si jalu pok nyarita. “Saenya De, dongeng Aa anu nembe?”. “Muhun Bu, polisi tidur”. Jawabna bari di tungtungan kuseuri.

Banyuresmi, 17 Maret 2019.

(Wishnoe Ida Noor)

Cerpen terkait :

– Lauk mastakana dua

–  Eskapis

CV Penulis

Lilis Yuliati,S.Pd,M.Pd.

– Guru SDN 3 Banyuresmi

– Jurnalist JuggalaNews

Ikuti Kami
Please follow and like us:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here