Saum ka Tilu

0
28

Carpon Lilis Yuliati, S. Pd.,M.Pd.

Alhamdulillah hiji Romadhon dikawitan dinten ieu, taun katilu keur si Jalu diajar saum. Reueus miwah bangga, mugia di yuswana anu nembe 7 taun tiasa ngalaksanakeun ibadah saum di taun ieu, kalayan cacap dugi ka magrib. “Alhamdulillah Bu, enjing tos bade saum, InshaAllah Akang bade saum deui”, ceuk si Jalu poe kamari  bari imut ngagelenyu. “Muhun  kasep, urang saum sasarengan, mugia Allah maparin kasehatan, kakiatan tur kalancaran kanggo ngalaksanakan ibadah saum di taun ieu, sareng di taun-taun salajengna, Aamiin Yra, si jalu ngaamiin keun bari namprakkeun panangan, di tutup ku ngusap raray.

Rada hese di ajak saur teh, tunduh pokna , bari ngulisik lulungu, muru ka cai seja tamas ngumbah pameunteu.  Da  eta cenah, cape tos taraweh di masigit. “Rokaatna seueur Bu, sareng anu sholatna ge seueur pisan”, pokna deui bari sila mendeko seja saur sasarengan. Seuri  koneng  imut ngagelenyu, ngadangu ucapan budak kitu teh. Di deukeutan bari di usap mastakana. “Muhun kasep, taraweh mah rokaatna seueur, aya anu sabelas rokaat aya anu 23 rokaat, sing sabar sholeh!”.  “Gera niat kasep, enggal saur  bilih kabujeng imsak!”, pok teh bari nyiuk sangu kana piring, terus di sodorkeun ka si Jalu.

“Bu PJU ge sami saumnya?”, taros si Jalu bari ngusapan ucing kameumeutna. (*PJU singgetan  nami ucing nyaeta Panjang Umur, margi ucing anu sanesna pondok umur, maraot samemeh gede ). Rada ngagebeg di taros kitu teh. Ret kana ucing anu keur dipangku si Jalu bari diusapan. “Hawatos Bu, tadi saur teu dipasihan emem!”, pok na deui bari ngusapan beuteung ucing. Tuluy cengkat, leos ka dapur muru almari makan.

“Tuh Bu, hawatos lapareun, ulah sina saum!”, si Jalu nunjuk ucing nu rampus ngahanca parab dina piring seng. Mesem seuri koneng, ningali kalakuan budak teh. Derekdek di jelaskeun, pami kawajiban saum teh di khususkeun kanggo jalmi anu ariman. Sapertos firman Allah SWT, dina surat Al Baqoroh ayat 183. Anu pihartoseuna kieu : “Hai jalma-jalma anu ariman, di wajibkeun kadiri anjeun puasa, saperti di wajibkeun ka jalma-jalma saencana anjeun, supaya anjeun taraqwa” (QS. Al Baqoroh : 183).

“Oh… janten PJU mah teu saum ge teu nanaon Bu?”, tanya si Jalu, bari neuteup marahmay bear. Di waler ku unggeuk bari neuteup deudeuh nu jadi anak. Teu hilap muji syukur Alhamdulillah, Ya Allah… mugai Allah saterasna masihan hidayah, kasolehan, kataqwaan sinareng ka taatan ka pun anak dina Ridho Allah anu Maha Welas tur Maha Asih, Aamiin Ya Robbal Alamiin…

Banyuresmi, 6 Mei 2019
( 1 Romadhan 1440 H )

(Wishnoe Ida Noor)

CV Penulis

Lilis Yuliati, S. Pd., M. Pd.
-Guru SDN 3 Banyuresmi
-Jurnalist JuggalaNews

 

Ikuti Kami
Please follow and like us:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here